Walne Zgromadzenie 10.07.2019r.

1.Zawiadomienie na Walne Zgromadzenie 10.07.2019 r.

2.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 10.07.2019 r.

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia

4. Zgłoszenie kandydata na wybory członka Rady Nadzorczej S.M. „Ustronie” w Radomiu na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 10.07.2019 r.

5. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu za rok 2018 r.

6. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

8. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia 2019 r.

9. Realizacja Uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. Ustronie w dniu 11 maja 2018 r.

10. Realizacja Uchwały podjętej na walnym Zgromadzeniu Członków S.M. Ustronie w dniu 12 lipca 2018 r.

11. Informacja dot. realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.05.2018 r., wpisanych do protokołu Walnego Zgromadzenia bez głosowania, które nie mają charakteru uchwał obowiązujących członków Spółdzielni w rozumieniu art. 44 § 1 ust. 2 Prawa Spółdzielczego.

12. Informacja z realizacji wniosków polustracyjnych zawartych w liście polustracyjnym Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu z przeprowadzonej lustracji za lata 2013-2016

13. Informacja Zarządu

14.Inf. Zarządu o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej S.M. Ustronie

15. Inf. dot. udzielania pełnomocnictw 10.07.2019 r.

16. Informacja Zarządu w sprawie wypracowanego zysku z działalności gospodarczej i zawiadomienia do Prokuratury

17. Kandydaci na przedstawiciela i jego zastępcę na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu

18. Listy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

19. Pełnomocnictwo wzór

20. Odpowiedź na ulotkę ‚inicjatywa sąsiedzka’ kolportowaną na terenie S.M. Ustronie

21. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.07.2019 r.