Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że od 01.01.2018r. zmianie uległ numer rachunku bankowego Spółdzielni.

Nowy numer rachunku bankowego:

ING Bank Śląski SA  40 1050 1793 1000 0090 3137 3724

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...