ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w SM USTRONIE zatwierdzonym Uchwałą RN Nr 58 z dn. 25.10.2017r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje, że unieważnia postępowanie przetargowe na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego  przy ul. Osiedlowej 10 m 3 zaplanowanego na dzień 21.06.2018r.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...