Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.02.2019r na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych osiedla „USTRONIE”  zostało unieważnione.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...