Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.02.2019r na  wykonanie remontu czap kominowych  w budynkach osiedla „USTRONIE” zostało rozstrzygnięte.

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

                                                 P.P.U.H. „BUDMAR”  Marszałek I E. Marszałek s.c.

                                                 Ul. Kruczkowskiego 4,   26-600 Radom

-wartość oferty – 50 200,00zł brutto.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...