Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.02.2019r na wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych osiedla USTRONIE zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta złożona przez firmę:

                                          UNIMAL Kosiec Zbigniew

                                           Ul. Traugutta 45  m 12

                                           26-600 Radom

– wartość robót- 105 200,000zł brutto.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...