Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.02.2019r na wykonanie wymiany  wyłazów na dach i drzwi wejściowych na dach w budynkach mieszkalnych osiedla USTRONIE zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta złożona przez firmę:

             ISTEL Cezary Zawadzki

             ul. Św. Wojciecha 1/20

                     09-410  Płock

 Wartość oferty – 169 606,30zł brutto.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...