Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 29.03.2019r na wykonanie ocieplenia stropów piwnic budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta złożona przez firmę:
PPHU ”BART-BUD II”
Waldemar Bartosiewicz
Ul. Gębarzewska 17D
26-600 Radom

-cena za 1m2 ocieplenia – 84,24 zł brutto.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...