Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 11.04.2019r na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw znajdujących się na terenach S.M. „Ustronie”  zostało unieważnione.

 

 

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...