Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 11.04.2019r na wymianę na klatkach schodowych opraw żarowych na oprawy z panelem LED zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta złożona przez firmę:
LEDING.EU Sp. z o.o.
ul. Kijowska 44
85-703 Bydgoszcz
Cena brutto oferty – 48 475,80zł.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...