Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.04.2019r na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta złożona przez firmę:

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych „INSTALGAZ”

 Ul. Rapackiego 8G lok. nr 2

 26-600 Radom

–wartość oferty- 2 383 144,34zł brutto.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...