Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10.05.2019r na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw znajdujących się na terenach S.M. „Ustronie” zostało rozstrzygnięte. Została wybrana oferta złożona przez firmę:

                                          COMES Sokołowscy Spółka Jawna

                                          Ul. Kościuszki 128A,   26-500 Szydłowiec
-wartość oferty-68 913,81zł brutto.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...