Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe z dnia 12.06.2019r na wykonanie remontów chodników, ciągów pieszo-jezdnych, schodów i podestów zostało unieważnione w części dotyczącej zadania nr II.

        Do wykonania prac określonych w  zadaniu  nr I została wybrana oferta złożona przez firmę
Eko-TransBruk Rafał Grzywacz, ul. Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd.

Wartość robót – 187 479,06 zł brutto.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...