Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.07.2019r na wykonanie usług w zakresie wycinki drzew, cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzew, nasadzenia drzew i krzewów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta złożona przez firmę „MULTIBUDEX” Anna Piwowarczyk, Radom, ul. Wośnicka 96/A.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...