Zarząd S.M. „Ustronie” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.03.2020r. na Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg osiedlowych masą z betonu asfaltowego na terenach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu zostało rozstrzygnięte.

Została wybrana oferta złożona przez :

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Jaworski  Karcz Spółka Jawna
ul.  Zofii Holszańskiej 5A,
26-600 Radom

zaproponowane ceny:

       Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni masą z betonu asfaltowego:

       za 1 cm gr. ubytku do 5m² na 1m²       – 17,22zł (brutto)

       za 1 cm gr. ubytku powyżej 5m² na 1m² – 13,53zł (brutto).

Dziękujemy za udział w przetargu.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...