Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.03.2020r. na wykonanie ocieplenia stropów piwnic w budynkach mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta złożona przez firmę:
BUDMIX Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 9
21-100 Lubartów

-cena za 1m2 ocieplenia – 76,00 zł brutto.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...