SM Ustronie w Radomiu ul. Wyścigowa 19 , ogłasza przetarg nieograniczony w systemie “zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie odwodnienia liniowego wokół budynku przy ul. Jana Pawła II 4 w Radomiu.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Leszek Kawecki tel. 669 444 020. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3 000,00 zł.

Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do biura Spółdzielni vprzy ul. Wyścigowej 19 w terminie do dnia 20.05.2020r. do godziny 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2020r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM USTRONIE z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:

SWZ.DRENAZ JANA PAWŁA II 4

Drenaż wokół budynku Jana Pawła II 4 – specyfikacja techniczna

strona 6 – podpisy

 

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...