Zarząd SM “USTRONIE” informuje o możliwości wynajęcia:

–  lokalu użytkowego o powierzchni 437,58m2, zlokalizowanego w pawilonie wolnostojącym przy ul. J. Gagarina 4 w Radomiu,

z przeznaczeniem na prowadzenie siłowni / klubu fitness od dnia 01.08.2020r.

W lokalu obecnie prowadzona jest siłownia.

Minimalna stawka najmu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi:  9,00 zł netto.

 Ponadto do kosztów najmu lokalu należy uwzględnić miesięczne koszty:

– koszty energii elektrycznej wg zamontowanego licznika (umowa z Rejonem Energetycznym),

– koszty wodno-kanalizacyjne wg zamontowanego licznika

– koszty wywozu nieczystości (umowa indywidualna),

– koszty centralnego ogrzewania 8,00 zł netto za m2 powierzchni (płatne w sezonie grzewczym październik – maj).

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z p. Katarzyną Rychlicka – Jurczak tel. 665 250 065.

Umowa najmu lokalu zostanie podpisana z osobą/ firmą , która złoży do dnia 30.06.2020r.  podanie do Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 i zaoferuje najwyższą stawkę najmu za 1m2 powierzchni lokalu.
W sytuacji złożenia dwóch identycznych ofert Spółdzielnia zaprosi oferentów do ponownego złożenia oferty cenowej.

Spółdzielnia gwarantuje niezmienność stawki najmu przez pierwszy roku prowadzenia działalności w lokalu.

 

 

 

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...