Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów chodników, schodów, ciągu pieszego oraz wykonanie utwardzenia terenu płytą ażurową.

Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Danuta Hołuj tel. 669 444 019.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  5 200,00zł.

Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do biura  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19, w terminie do dnia 15.06.2020r. do godz. 1500Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 17.06.2020r. o godz. 1000 w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Poniżej Specyfikacja Warunków zamówienia do pobrania:

SWZ – REMONTY DROGOWE

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...