Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 5-letnich pomiarów sprawdzających w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Mirosław Świątek tel.697 666 479.

Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do biura  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19, w terminie do dnia 19.06.2020r. do godz. 1500Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 22.06.2020r. o godz. 1000 w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Poniżej Specyfikacja Warunków Zamówienia do pobrania:

SWZ.POMIARY ELEKTRYCZNE

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...