Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 8 altan śmietnikowych na terenie osiedla „USTRONIE”.

Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Jan Szymański tel. 603 766 752.

Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do biura  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19, w terminie do dnia 21.07.2020r. do godz. 1500Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 23.07.2020r. o godz. 915   w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Poniżej specyfikacja warunków zamówienia do pobrania.

SWZ ALTANY

 

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...