Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22.06.2020r. na wykonanie 5-letnich pomiarów sprawdzających w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta złożona przez firmę:
Ramo Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa.

Wartość oferty – 20 073,30zł brutto.
Dziękujemy za udział w przetargu.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...