Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.06.2020r. na wykonanie rozbiórki kładki dla pieszych zlokalizowanej na terenie osiedla od budynku Komandosów 4 w kierunku budynku przy ul. Gagarina 2 zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta złożona przez firmę:

P.P.H.U. „HOGA” mgr Sławomir Pirek,

Gomulin-Kolonia, ul. Trybunalska 9,

97-371 Wola Krzysztoporska

Wartość oferty – 58 425,00zł brutto.
Dziękujemy za udział w przetargu.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...