Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.06.2020r. na wykonanie odwodnienia liniowego wokół budynku przy ul. Jana Pawła II 4 zostało unieważnione.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...