Zarząd SM “USTRONIE” informuje o możliwości wynajęcia:

–  lokalu użytkowego o powierzchni 202,58 m2, zlokalizowanego w pawilonie wolnostojącym
      przy ul. J. Gagarina 4 w Radomiu,

Minimalna stawka najmu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi:  9,00 zł netto.

 Ponadto do kosztów najmu lokalu należy uwzględnić miesięczne koszty:

– koszty energii elektrycznej wg zamontowanego licznika (umowa z Rejonem Energetycznym),

– koszty wodno-kanalizacyjne wg zamontowanego licznika

– koszty wywozu nieczystości (umowa indywidualna),

– koszty centralnego ogrzewania 8,00 zł netto za m2 powierzchni (płatne w sezonie grzewczym październik – maj)).

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z p. Katarzyną Rychlicka – Jurczak tel. 665 250 065.

Umowa najmu lokalu zostanie podpisana z osobą/ firmą , która złoży do dnia 31 sierpnia ofertę do Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 i zaoferuje najwyższą stawkę najmu za 1m2 powierzchni lokalu.
W sytuacji złożenia dwóch identycznych ofert Spółdzielnia zaprosi oferentów do ponownego złożenia oferty cenowej.

Spółdzielnia gwarantuje niezmienność stawki najmu przez pierwszy roku prowadzenia działalności
w lokalu.

 

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...