Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 14.09.2020r. na dostawę i montaż 8 altan śmietnikowych zostało rozstrzygnięte.
Została wybrana oferta złożona przez:
WIRELAND Spółka z o.o.
ul. Szarych Szeregów 10,
77-100 Bytów.

Wartość oferty – 172 350,00zł brutto.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...