Dotyczy: postępowania przetargowego nr. TG/42/2021

S.M. „Ustronie” informuje, iż w Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie ocieplenia budynków przy ul. Osiedlowej 13 i Osiedlowej 21 w pkt. II  „Zakres prac” zaszła pomyłka pisarska. Zamiast pozycji „ocieplenie stropodachu” należy wycenić „wykonanie izolacji stropów piwnic” zgodnie z zakresem robót wg Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

Może Ci się również spodoba