Przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia szczytów budynków przy ulicy Grenadierów 6, Grenadierów 8 i Ostrowieckiej 4 należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w  Radomiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia szczytów budynków przy ulicy Grenadierów 6, Grenadierów 8 i Ostrowieckiej 4 należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w  Radomiu. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl   lub w  wersji papierowej, po zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 669 444 019  i wniesieniu opłaty w wysokości 123,00zl brutto.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Leszek Kawecki, tel. 669 444 020, e-mail : l.kawecki@ustronie.radom.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  określonej w SWZ.

Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do biura  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19, w terminie do dnia -29.09.2021r. do godz. 1500.Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 30.09.2021r. o godz. 1000  w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz S.M. „USTRONIE” w Radomiu z dnia 18.02.2021r.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Może Ci się również spodoba