Aktualności

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. W ramach frakcji odpadów wielkogabarytowych zbierane są: odpady komunalne, które ze względu na...

SEGREGUJ – NIE MIESZAJ

SEGREGUJ – NIE MIESZAJ  Drodzy Mieszkańcy w związku z prowadzonymi przez Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa kontrolami dotyczącymi gospodarki odpadami przez naszych mieszkańców przypominamy o konieczności segregacji śmieci.  Nieprzestrzeganie...

Przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Sandomierskiej 16 m 2

 Spółdzielnia Mieszkaniowa ”USTRONIE” w Radomiu z siedzibą przy ul. Wyścigowej 19 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności  lokalu mieszkalnego   –   Sandomierska 16 m. 2    –  parter,   2  pokoje      z kuchnią, ...

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” informuje, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019r. o godz. 1000 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu,...