Aktualności

KOMUNIKAT dotyczący nowej lokalizacji jednostki C

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „USTRONIE” INFORMUJE, ŻE OD DNIA 05.01.2022R. ADMINISTRACJA JEDNOSTKI „C” ZOSTAŁA PRZENIESIONA DO SIEDZIBY SPÓŁDZIELNI PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 19. Nr tel.   48 385 74 00 wew. 145 48 385 74 01 wew. 145 48 385...

Dotyczy: postępowania przetargowego nr. TG/42/2021

S.M. „Ustronie” informuje, iż w Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie ocieplenia budynków przy ul. Osiedlowej 13 i Osiedlowej 21 w pkt. II  „Zakres prac” zaszła pomyłka pisarska. Zamiast pozycji „ocieplenie stropodachu” należy wycenić „wykonanie...

ZMIANA OPŁAT ZA WODĘ OD 22.07.2021R.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Ustronie” informuje, że zgodnie z Taryfą zatwierdzoną Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.06.2021r. WA.RZT.70.104.2021/5. Opłaty za zimną wodę od 22 LIPCA 2021...

Od 15.06.2021r. – place zabaw zostają otwarte

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” informuje, że od 15.06.2021r. zostają otwarte place zabaw znajdujące się na terenach SM Ustronie. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z placów zabaw. ZASADY KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW  W S.M. „USTRONIE” W RADOMIU  W...