Aktualności

Dotyczy: postępowania przetargowego nr. TG/42/2021

S.M. „Ustronie” informuje, iż w Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie ocieplenia budynków przy ul. Osiedlowej 13 i Osiedlowej 21 w pkt. II  „Zakres prac” zaszła pomyłka pisarska. Zamiast pozycji „ocieplenie stropodachu” należy wycenić „wykonanie...

ZMIANA OPŁAT ZA WODĘ OD 22.07.2021R.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Ustronie” informuje, że zgodnie z Taryfą zatwierdzoną Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.06.2021r. WA.RZT.70.104.2021/5. Opłaty za zimną wodę od 22 LIPCA 2021...

Od 15.06.2021r. – place zabaw zostają otwarte

Spółdzielnia Mieszkaniowa “USTRONIE” informuje, że od 15.06.2021r. zostają otwarte place zabaw znajdujące się na terenach SM Ustronie. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z placów zabaw. ZASADY KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW  W S.M. „USTRONIE” W RADOMIU  W...