Aktualności

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w SM USTRONIE zatwierdzonym Uchwałą RN Nr 58 z dn. 25.10.2017r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE”...

CZY WARTO UBEZPIECZYĆ MIESZKANIE?

Podstawowa polisa ubezpieczeniowa mieszkania obejmuje jego elementy nieruchome (instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, stałe wyposażenie łazienki, kuchni itp.) narażone głównie na negatywne w skutkach zdarzenia losowe (na przykład pożar, powódź) oraz ruchome (sprzęt AGD, RTV, meble),...