Aktualności

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w SM USTRONIE zatwierdzonym Uchwałą RN Nr 58 z dn. 25.10.2017r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE”...