Aktualności

CZY WARTO UBEZPIECZYĆ MIESZKANIE?

Podstawowa polisa ubezpieczeniowa mieszkania obejmuje jego elementy nieruchome (instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, stałe wyposażenie łazienki, kuchni itp.) narażone głównie na negatywne w skutkach zdarzenia losowe (na przykład pożar, powódź) oraz ruchome (sprzęt AGD, RTV, meble),...

Skład osobowy Rady Nadzorczej SM USTRONIE

Na posiedzeniu w dniu 28.06.2016r. Rada Nadzorcza S.M. „Ustronie” ukonstytuowała się w następujący sposób: Owczarek Ireneusz      – Przewodniczący Rady Nadzorczej Król Maciej                    – Za-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zwierzyk Marianna  ...