Bez kategorii

Unieważnienie postępowania przetargowego z dn. 27.03.2018r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27.03.2018r na wybudowanie 5szt. osłon śmietnikowych na frakcję suchą zostało unieważnione. Dziękujemy za udział w przetargu.