Przetargi

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 23.07.2020r.

Zarząd S.M. „Ustronie” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23.07.2020r. na wykonanie remontów chodników, schodów, ciągu pieszego oraz wykonanie utwardzenia terenu płytą ażurową zostało rozstrzygnięte. Została wybrana oferta złożona...

Unieważnienie postępowania z dn. 23.07.2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23.07.2020r. na dostawę i montaż 8 altan śmietnikowych na terenie osiedla „USTRONIE” zostało unieważnione Dziękujemy za udział w przetargu.  ...

Unieważnienie postępowania z dn. 30.07.2020r.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.07.2020r. na wykonanie odwodnienia liniowego wokół budynku przy ul. Jana Pawła II 4 zostało unieważnione  

Unieważnienie postępowania z dnia 24.06.2020r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.06.2020r. na wykonanie odwodnienia liniowego wokół budynku przy ul. Jana Pawła II 4 zostało unieważnione.

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 24.06.2020r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.06.2020r. na wykonanie rozbiórki kładki dla pieszych zlokalizowanej na terenie osiedla od budynku Komandosów 4 w kierunku budynku przy...

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 22.06.2020r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22.06.2020r. na wykonanie 5-letnich pomiarów sprawdzających w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” zostało rozstrzygnięte. Wybrana...