Przetargi

Przetarg nieograniczony na: Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w 14 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu „USTRONIE” w Radomiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w 14 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu „USTRONIE”  w Radomiu”. Dokumenty przetargowe...

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dn. 26.06.2018r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.06.2018r na wykonanie remontu pomieszczenia portierni przy ul. Czarnej 13 zostało rozstrzygnięte. Została wybrana oferta złożona przez : Zakład...

Unieważnienie postępowania z dn. 26.06.2018r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.06.2018r na wykonanie drenażu wokół budynku przy ul. Jana Pawła II 4 zostało unieważnione. Dziękujemy za udział...

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dn. 26.06.2018r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.06.2018r na wykonanie remontu zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych, ścian wiatrołapów i odwodnienia daszków w budynkach mieszkalnych osiedla...

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dn.. 05.07.2018r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony z dnia 05.07.2018r na wykonanie remontów chodników, ciągów pieszo-jezdnych i nawierzchni. W w/w przetargu stosowana była zasada pierwszeństwa. Przedmiotowe zadanie realizowała będzie firma: „MULTIBUDEX”...

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dn. 05.07.2018r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony z dnia 05.07.2018r na dostawę i montaż 4 altan śmietnikowych. Została wybrana oferta złożona przez: WIRELAND Spółka z o.o. ul. Szarych Szeregów 10, 77-100...