Przetargi

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dn. 14.11.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe z dnia 14.11.2019r na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych osiedla „USTRONIE” w Radomiu zostało rozstrzygnięte. Została wybrana oferta złożona przez: ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I...

Unieważnienie postępowania z dn. 02.10.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje,  że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 02.10.2019r na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych osiedla „USTRONIE”  zostało unieważnione.  

Unieważnienie postępowania przetargowego z dn. 28.08.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.08.2019r na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych osiedla „USTRONIE”  zostało unieważnione.  

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 30.07.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.07.2019r na wykonanie usług w zakresie wycinki drzew, cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzew, nasadzenia drzew i krzewów...

WYBÓR REMONTY DROGOWE -Zad 2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe z dnia 16.07.2019 r. na wykonanie remontów chodników, schodów i podestów zostało rozstrzygnięte. Została wybrana oferta złożona przez P.P.H.U. „BRUKER” Artur Piwowarczyk, Radom, ul. Wośnicka 96....