Przetargi

WYBÓR REMONTY DROGOWE -Zad 2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe z dnia 16.07.2019 r. na wykonanie remontów chodników, schodów i podestów zostało rozstrzygnięte. Została wybrana oferta złożona przez P.P.H.U. „BRUKER” Artur Piwowarczyk, Radom, ul. Wośnicka 96....

Przetarg – lokal mieszkalny ul. Osiedlowa 2 m 53

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”USTRONIE” w Radomiu z siedzibą przy ul. Wyścigowej 19 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności  lokalu mieszkalnego   –    Osiedlowa 2 m. 53    –  VI piętro,   2  pokoje      z...

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie wycinki, cięć pielęgnacyjnych i technicznych, nasadzenia drzew i krzewów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie wycinki, cięć pielęgnacyjnych i technicznych, nasadzenia drzew i krzewów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu.                                                    Dokumenty przetargowe ...

Unieważnienie postepowania przetargowego z dn. 28.06.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.06.2019r na wykonanie usług w zakresie wycinki drzew, cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzew, nasadzenia drzew i krzewów...

Rozstrzygnięcie częściowe postępowania z dnia 12.06.2019r.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe z dnia 12.06.2019r na wykonanie remontów chodników, ciągów pieszo-jezdnych, schodów i podestów zostało unieważnione w części dotyczącej zadania nr II.         Do wykonania prac określonych w ...

Rozstrzygnięcie postępowania z dn. 14.06.2019r.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe  z dnia 14.06.2019r na dostawę i montaż 8 altan śmietnikowych zostało rozstrzygnięte. Została wybrana oferta złożona przez: WIRELAND Spółka z o.o. ul. Szarych Szeregów 10, 77-100...