Przetargi

Rozstrzygnięcie postępowania z dn. 24.03.2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.03.2021r. na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w 8 budynkach mieszkalnych osiedla „USTRONIE”  w Radomiu zostało rozstrzygnięte. Zostały wybrane oferty...

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego z dn. 26.03.2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.03.2021r. na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w 24 budynkach mieszkalnych osiedla „USTRONIE”  w Radomiu zostało...

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w 24 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych osiedla „USTRONIE” w Radomiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w 24 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych osiedla „USTRONIE” w Radomiu. Dokumenty przetargowe można...

Przetarg na lokal mieszkalny J. Gagarina 3/5/7 m. 320

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”USTRONIE” w Radomiu z siedzibą przy ul. Wyścigowej 19 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności  lokalu mieszkalnego   –    J. Gagarina 3/5/7 m. 320    –  VII piętro,   1 pokój z...

Unieważnienie postępowania z dn. 09.11.2020r.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 09.11.2020r. na wykonanie odwodnienia liniowego wokół budynku przy ul. Jana Pawła II 4 zostało unieważnione