Przewodnik interesanta

Godziny przyjęć interesantów przez Zarząd

Zarząd S.M. „USTRONIE” informuje, że od dnia 27.04.2022r. zostają wznowione przyjęcia mieszkańców przez członków Zarządu.

Zarząd Spółdzielni będzie przyjmował mieszkańców w każdą środę w godz. od 15 do 17

 

Jak uzyskać dostęp do WebLokator

Od 04.01.2010 udostępniliśmy Państwu usługę elektronicznego dostępu do danych podstawowych o użytkowanych przez Państwa, zasobach lokalowych (mieszkaniach, garażach, innych obiektach). “ Usługa ta (pod nazwą E-usługi/WebLokator) ma postać dedykowanego portalu internetowego, który dostarczy informacji,…

 

Dział Obsługi Mieszkańca

Godziny przyjęć interesantów w Dziale Obsługi Mieszkańca:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  7:00 – 15:00

Środa:  7:00 – 17:00

Centrala tel.  (048) 385-74-00; (048) 385-74-01; (048) 385-74-02

 

Płatności

Płatności można dokonywać w kasach Monetii:

ul. Wyścigowa 19 – siedziba  SM Ustronie  oraz  ul. Komandosów 4  

Godziny otwarcia kas – Wyścigowa 19

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:   7:00 – 15:00

Środa:  7:00 – 17:00

Godziny otwarcia kas – Komandosów 4

Poniedziałek – Piątek   8:00 – 16:00

Wszystkie opłaty gotówkowe na rzecz Spółdzielni dokonywane są bez pobierania prowizji.

Istnieje możliwość dokonywania opłat czynszowych w formie bezgotówkowej (przy użyciu terminala – karty płatniczej). Od opłat wnoszonych bezgotówkowo pobierana jest prowizja w wysokości 2,50 zł za każdą wpłatę.