Świetlica „SPUTNIK”

to nie przechowalnia dzieci, ale miejsce ciekawych zajęć, tętniące życiem, wspomagające rozwój dzieci, która ma swoje prawa i swój własny regulamin, który stworzyły same dzieci aby czuć się tutaj bezpiecznie.`

Dzieci i młodzież wymagają stałej troski i opieki. Dom rodzinny, szkoła, ludzie dorośli powinni zapewniać, w każdym miejscu i w każdym czasie, właściwą opiekę tej grupie osób.

Zabawa obok nauki jest podstawową farmą aktywności dziecka, dlatego świetlica „SPUTNIK” stara się dobierać ciekawe zabawy i gry wzbogacające wiadomości i umiejętności dzieci, angażujące emocjonalnie, dające możliwości i okazję do oceniania i wartościowania.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, kształtują pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną.

„SPUTNIK” dba o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w grupie oraz reguł gier i zabaw. Przede wszystkim kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, które jest bardzo ważne nie tylko w dzieciństwie, ale i w życiu dorosłym.

Zajęcia plastyczne, artystyczne, które są prowadzone w świetlicy mają na celu wspieranie i rozwijanie twórczej kreatywności dzieci. Zajęcia te wspomagane – wspomagane różnorodnymi formami plastycznymi ( malowanie, rysowanie, szkicowanie, wyklejanki, wydzieranki, modelowanie, masa solna, lepienie z gliny, plasteliny, modeliny, etc. ) – dają również możliwość udziału dzieci w konkursach plastycznych ( między świetlicowych, szkolnych, klubowych czy ogólnopolskich), zdobywania nagród, wyróżnień, jak i również prezentacji dorobku świetlicy na terenie osiedla, szkól oraz na terenie samej świetlicy, klubu czy Radomia.

Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość, wiedza i zainteresowania dzieci wymagają ciągłych poszukiwań, lepszych rozwiązań oraz nowych pomysłów w świetlicy. Dlatego też w programie pracy świetlicy „SPUTNIK” będą organizowane także zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, w tym szczególna uwagę należałby poświęcić oraz to bardziej rozpowszechnionym dopalaczom, narkomanii, alkoholizmowi, tak szeroko upowszechniającymi się nałogami wśród dzieci i młodzieży.

W ramach zajęć z dziećmi i   młodzieżą w planach świetlicy będzie powstawał amatorski kabaret.

W świetlicy „SPUTNIK” prowadzone są również zajęcia dla dzieci w wieku 3-4-5- cio letnich w ramach „KLUBU MALUCHA”, które odbywają siew czwartki i piątki w godzinach 10.00 – 12.00. W ramach zajęć wchodzą: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, ogólnorozwojowe, plastyczne, ruchowe oraz umuzykalniające.

W świetlicy organizowane są także zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dzieci, które obejmują czytanie książek, słuchanie audycji radiowych, oglądanie filmów, rozmaite formy rozrywek umysłowych.

W naszym „SPUTNIKU” każde dziecko może znaleźć pomoc w odrabianiu lekcji oraz skorzystać z korepetycji w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Świetlica „SPUTNIK” bierze czynny udział w zajęciach kulturalno – oświatowych, tj. imprezy estradowe, plenerowe, koncerty, zabawach tanecznych, konkursach oraz zawodach.

Na terenie świetlicy realizowany jest program Akcji „Zima” i Akcji „Lato”.

Podczas ferii zimowych oraz wakacji dzieci i młodzież uczestniczą w różnorodnych zajęciach: plastycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych. Poprzez zajęcia organizowane wraz z Klubem Osiedlowych „USTRONIE oraz świetlicami „MŁODZIK” i „KUBUŚ” organizowane są również zajęcia poza świetlicą: wyjścia do kina, basen, lodowisko ( ferie zimowe), ogniska, wycieczki na terenie Radomia i wyjazdy poza granice miasta.

 

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...