Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE ogłasza konkurs plastyczny pt.: „MOJA RODZINA”.
 
TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: 31 maja 2016r. Klub Osiedlowy “Ustronie” ul. Sandomierska 14, tel. 048 385 74 15 (na pracach powinno znajdować się imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz wiek uczestnika)
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 04 czerwca 2016r o godz. 14.00 w trakcie Festynu Rodzinnego organizowanego przy Klubie Osiedlowym „Ustronie”.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!konkurs plastyczny

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...