Od 15.06.2021r. – place zabaw zostają otwarte

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” informuje, że od 15.06.2021r. zostają otwarte place zabaw znajdujące się na terenach SM Ustronie.

Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z placów zabaw.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW 

W S.M. „USTRONIE” W RADOMIU  W CZASIE PANDEMII SARS  COV-2.

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

1.Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób korzystających z placów zabaw.

2.Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

3.Opiekunowie i dzieci powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący 2m (dotyczy to osób które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

4.W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób zaleca się rezygnację  z rekreacji lub kontynuację w późniejszym czasie.

5.Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki do dezynfekcji pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do mycia rąk oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny.

6.Po zakończeniu zabawy na placu zabaw należy pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna.

7.Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dziećmi korzystającymi z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

8.Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.

9.W przypadku, gdy dziecko manifestuje bądź przejawia oznaki choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.

10.W przypadku, gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentów lub wyprane.

11.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/web/koronawirus/.

12.Place zabaw czynne w dni robocze w godz. 900 – 2100.

W niedzielę i święta place zabaw nie są dezynfekowane i nie są prowadzone prace porządkowe. W tych dniach place zabaw są wyłączone z użytkowania.

Uwaga:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Radom tel. 48 345 15 89.

Pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112.

Infolinia NFZ tel. 800 190 590.(www.gov.pl/web/koronawirus/).

 

Może Ci się również spodoba