ZMIANA OPŁAT ZA WODĘ OD 22.07.2021R.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Ustronie” informuje, że zgodnie z Taryfą zatwierdzoną Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.06.2021r. WA.RZT.70.104.2021/5.

Opłaty za zimną wodę od 22 LIPCA 2021 r. wynoszą:

 Cena zimnej wody –   z wodomierzy –     11,36 zł/m3

Cena zimnej wody –   z ryczałtu        –   113,60 zł/na  osobę

 Rada Nadzorcza S.M. „Ustronie” Uchwałą Nr 48 z dnia 19 lipca2021 r. przyjęła do stosowania stawki opłat za m3 zimnej wody i odprowadzania ścieków zgodnie z Ogłoszeniem Wodociągów Miejskich
w Radomiu nowej „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków”.

Taryfa została opublikowana na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 14.07.2021r.

                                                                                                                          Zarząd S.M. „Ustronie” w Radomiu

Może Ci się również spodoba