Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 22.07.2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22.07.2021r. na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Grenadierów 12/14/16  w Radomiu zostało rozstrzygnięte.

Została wybrana oferta złożona przez:

PHB INSTAL-ROB ul. Olsztyńska 31 m 45, 26-600 Radom.

Wartość oferty: 325 000,00zł brutto.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Może Ci się również spodoba