Lokal użytkowy do wynajęcia

SM „USTRONIE” informuje o możliwości wynajęcia:

–  lokalu użytkowego o powierzchni 70,00 m2, zlokalizowanego w pawilonie wolnostojącym
      przy ul. Sandomierskiej 14 w Radomiu – lokal po sklepie papierniczym

Minimalna stawka najmu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi:  20,00 zł netto.

Najem lokalu od 01.06.2023r.

Ponadto do kosztów najmu lokalu należy uwzględnić miesięczne koszty:

– koszty energii elektrycznej wg zamontowanego licznika (umowa z Rejonem Energetycznym),

– koszty wodno-kanalizacyjne wg zamontowanego licznika

– koszty wywozu nieczystości (umowa indywidualna),

– koszty centralnego ogrzewania 11,32 zł netto za m2 powierzchni.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod numer tel. 665 250 065.

Umowa najmu lokalu zostanie podpisana z osobą/ firmą , która złoży do 15.04.2023r. ofertę do Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 i zaoferuje najwyższą stawkę najmu za 1m2 powierzchni lokalu.
W sytuacji złożenia dwóch identycznych ofert Spółdzielnia zaprosi oferentów do ponownego złożenia oferty cenowej.

Spółdzielnia gwarantuje niezmienność stawki najmu przez pierwszy roku prowadzenia działalności  w lokalu.

Może Ci się również spodoba