Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w 2 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych osiedla „USTRONIE” w Radomiu. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl lub w  wersji papierowej, po uprzednim zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 48 385 74 01 wew. 126 i wniesieniu opłaty w wysokości 123,00zl brutto.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Wiesław Jakubiak tel. 663 444 198, e-mailw.jakubiak@ustronie.radom.pl. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  określonej w SWZ.

Oferty należy składać na stanowisku nr 1 w Dziale Obsługi Mieszkańca S. M. „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19,  w terminie do dnia 18.04.2023r. do godz. 1500Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 19.04.2023r. o godz. 1000 w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz SM „USTRONIE” w Radomiu z dnia 18.02.2021r.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Może Ci się również spodoba