Przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia stropów piwnic w budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia stropów piwnic w budynkach mieszkalnych należących do zasobów S.M. „USTRONIE. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl lub w  wersji papierowej, po uprzednim zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 48 385 74 00 wewn.126   i  wniesieniu opłaty w wysokości 123,00zł brutto.  Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Leszek Kawecki tel. 669 444 020, e-mail: l.kawecki@ustronie.radom.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  określonej w SWZ.

Oferty należy składać na stanowisku nr 1 w Dziale Obsługi Mieszkańca S. M. „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19,  w terminie do dnia 27.04.2023r. do godz. 1500Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 28.04.2023r. o godz. 1000 w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy   ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter). Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz SM „USTRONIE” w Radomiu z dnia 18.02.2021r.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Może Ci się również spodoba