Rozstrzygnięcie postępowania z dn. 19.04.2023r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 19.04.2023r. na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w 2 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych osiedla „USTRONIE” w Radomiu zostało rozstrzygnięte.

Dla zadania nr I obejmującego opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ul. Gagarina 3/5/7  i Gagarina 2 wybrana została oferta złożona przez HYDRO-GAZ Olga Leszczyńska – Kowalska, ul. Dzielna 11/46,Warszawa, za cenę 19 680,00zł brutto.

Dla zadania nr II obejmującego opracowanie projektów budowlano-wykonawczych

Instalacji centralnej  ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w budynkach przy ul.

Gagarina 3/5/7 i Gagarina 2 wybrana została oferta złożona przez Zakład Usług

Ciepłowniczych Jarosław Gruchała, ul. Wileńska 56/58 m 12, Łódź za cenę

24 600,00zł brutto.

Może Ci się również spodoba