Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zatok parkingowych, opasek  i podestów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zatok parkingowych, opasek  i podestów. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www. ustronie. radom.pl lub w  wersji papierowej, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 123,00zł brutto i zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 669 444 019. 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Danuta Hołuj tel. 669 444 019,                    e-mail : d.holuj@ustronie.radom.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w SWZ.

Oferty należy składać na stanowisku nr 1 w Dziale Obsługi Mieszkańca S. M. „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19,  w terminie do dnia 23.05.2023r. do godz. 1500Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 24.05.2023r. o godz. 1015 w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz SM „USTRONIE” w Radomiu z dnia 18.02.2021r.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny”.

Może Ci się również spodoba