Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w piwnicach  budynków mieszkalnych należących do zasobów S.M. „USTRONIE”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w piwnicach  budynków mieszkalnych należących do zasobów S.M. „USTRONIE”. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl lub w  wersji papierowej, po uprzednim zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 669 444 019  i  wniesieniu opłaty w wysokości 123,00zł brutto. 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Mirosław Świątek tel. 697 666 479,  e-mail: m.swiatek@ustronie.radom.pl 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  określonej w SWZ.

Oferty należy składać na stanowisku nr 1 w Dziale Obsługi Mieszkańca S. M. „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19,  w terminie do dnia 10.08.2023 r. do godz. 1500Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 11.08.2023 r. o godz. 1000 w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz S.M. „USTRONIE” w Radomiu z dnia 18.02.2021 r.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Może Ci się również spodoba