Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” zaprasza dzieci członków S.M. „Ustronie” w wieku 6 – 13 lat

do udziału w Akcji Lato 2023. Akcja będzie przebiegała w trzech trzytygodniowych turnusach.

Terminy turnusów:

26.06 – 14.07.2023

17.07. – 04.08.2023

07.08. – 25.08.2023

Terminy składania wniosków:

I turnus 14.06 – 16.06.2023 do godz.14.00

II turnus 05.07 – 07.07.2023 do godz. 14.00

III turnus 26.07 – 28.07.2023 do godz. 14.00

Miejsce składania wniosków: Klub Osiedlowy „Ustronie” ul. Sandomierska 14 Radom

Druk wniosku na I turnus: druk można pobrać z pliku poniżej lub z siedziby

Klubu Osiedlowego „Ustronie” ul. Sandomierska 14 Radom

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...