Sputnik

 

Świetlica „SPUTNIK”

to nie przechowalnia dzieci, ale miejsce ciekawych zajęć, tętniące życiem, wspomagające rozwój dzieci, która ma swoje prawa i swój własny regulamin, który stworzyły same dzieci aby czuć się tutaj bezpiecznie.`

Dzieci i młodzież wymagają stałej troski i opieki. Dom rodzinny, szkoła, ludzie dorośli powinni zapewniać, w każdym miejscu i w każdym czasie, właściwą opiekę tej grupie osób.

Zabawa obok nauki jest podstawową farmą aktywności dziecka, dlatego świetlica „SPUTNIK” stara się dobierać ciekawe zabawy i gry wzbogacające wiadomości i umiejętności dzieci, angażujące emocjonalnie, dające możliwości i okazję do oceniania i wartościowania.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, kształtują pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Czytaj dalej