Zarząd

Skład Zarządu SM „USTRONIE”


Zgodnie z par. 47 oraz par. 48 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”, Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z trzech osób:

1.  Piotr Skoczylas – Prezes Zarządu

pzb

2.  Jerzy Dąbrowski – Zastępca Prezesa ds Technicznych

jdb

3.  Robert Pyzara – Członek Zarządu – Główny Księgowy

Robert Pyzara