Zarząd

Skład Zarządu SM “USTRONIE”


Zgodnie z par. 47 oraz par. 48 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Ustronie”, Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z trzech osób:

1.  Robert Pyzara – Prezes Zarządu

2.  Robert Chrobotowicz – Zastępca Prezesa ds. Technicznych

3.  Elżbieta Skalska  Główny Księgowy – Członek Zarządu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” przyjmuje mieszkańców w sprawach członkowsko mieszkaniowych w środy od godz. 15:00-17:00 ( I piętro, pok. nr 30)