Zarząd

Skład Zarządu SM „USTRONIE”


Zgodnie z par. 47 oraz par. 48 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”, Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z trzech osób:

1.  Robert Pyzara – Prezes Zarządu

Robert Pyzara

2.  Jerzy Dąbrowski – Zastępca Prezesa ds. Technicznych

jdb

3.  Elżbieta Skalska  Główny Księgowy – Członek Zarządu