Statut i Regulaminy

Regulamin w sprawie określania zasad użytkowania parkingów społecznie strzeżonych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu

Regulamin przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w SM Ustronie w Radomiu

REGULAMIN NABORU DZIECI I MŁODZIEŻY NA ZAJĘCIA W KLUBIE OSIEDLOWYM USTRONIE zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 40 z dn. 29.05.2017r

REGULAMIN ZASAD UŻYTKOWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO W SM USTRONIE 2017r.

Opinia dot. Regulaminu rozliczania c.o. i podgrzania wody w Sm Ustronie

Regulamin w zakresie uzyskiwania odpisów i kopii dokumentów – 2015r.

Uchwała Zarządu nr 36 z 15.02.2018

Regulamin – c.o. i c.w. –  2014 – tekst jednolity

Regulamin umarzania odsetek – tekst jednolity

STATUT – 2018 tekst jednolity

Regulamin windykacji należności czynszowych SM „Ustronie” – 2013r.

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin korzystania z informacji o stanie konta czynszowego przez internet

Regulamin działalności społecznej kulturalnej i oświatowej.

Regulamin przyjmowania w poczet członków

Regulamin rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków, ustalania odpłatności z tego tytułu oraz zasada wymiany i montaży wodomierzy

Regulamin wymiany stolarki okiennej

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE ul. Wyścigowa 19, 26-600 Radom

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2018 r.

Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w Spółdzielni

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG NA RZECZ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU

REGULAMIN-SKARG-I-WNIOSKOW-W-S.M.-USTRONIE

Regulamin Klubu Seniora Ustroniacy w SM Ustronie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz ustalania opłat i dokonywania z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w S.M. USTRONIE