Przetargi

Unieważnienie postępowania z dn. 12.03.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 12.03.2019r na wymianę opraw żarowych na oprawy z panelem LED w 47 klatkach schodowych budynków należących do...

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dn. 07.03.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 07.03.2019r na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi wykonywanymi w 2019 roku przez wykonawców zewnętrznych...

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dn. 26.02.2019r.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.02.2019r na  wykonanie remontu czap kominowych  w budynkach osiedla „USTRONIE” zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta złożona przez firmę:                     ...

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 26.02.2019r.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.02.2019r na wykonanie wymiany  wyłazów na dach i drzwi wejściowych na dach w budynkach mieszkalnych osiedla USTRONIE zostało rozstrzygnięte....

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dn. 28.02.2019r.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.02.2019r na wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych osiedla USTRONIE zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta złożona przez firmę:...